Posts

Muar 22/11/2013

kisahnya ,baru tahu

benda mudah yg tak kita nampak

bila akhir tahun

Anakku,anakmu

harapan